Narodowy Bank Polski jako bank centralny naszego kraju

Banki są instytucjami, które odpowiedzialne są za funkcjonowanie całokształtu instytucji bankowych. Ich zadaniem jest również kontrolowanie norm dotyczących wzajemnych stosunków banków oraz ich relacji z otoczeniem. Zazwyczaj spotkać się można z dwoma modelami banku centralnego w danym państwie. Pierwszy model dotyczy banku niezależnego od państwa – w tej sytuacji bank sam ustala sobie wszelkie cele. Istnieje również model banku centralnego, zupełnie zależnego od państwa oraz jego rządu. Bankiem centralnym w naszym kraju jest założony w 1945 roku Narodowy Bank Polski, którego główny gmach znajduje się w Warszawie. Jego zadaniem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen oraz wspieranie polityki gospodarczej rządu, jeżeli tylko nie ogranicza ona celu określonego przez sam NBP.

To w Warszawie znajduje się NBP (pixabay.com)
To w Warszawie znajduje się NBP (pixabay.com)

Główne funkcje banku centralnego

Każdy bank centralny posiada kilka bardzo istotnych funkcji. Po pierwsze jest on jedyną uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych jednostką w danym państwie. W Polsce za drukowanie naszej waluty odpowiedzialny jest właśnie Narodowy Bank Polski i tylko on jest do tego uprawniony. Jedną z głównych ról banku centralnego jest również zaopatrywanie banków komercyjnych w pieniądz oraz regulowanie rezerw tych banków. Bank centralny jest bankiem państwa, przez co jednym z jego zadań jest utrzymywanie rachunków państwa oraz prowadzenie rachunków państwa. Jest również w stanie udzielić kredytu państwu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Budżet państwa

Budżet państwa obejmuje wszystkie dochody oraz wydatki państwa. Jest on uchwalany jako okres roku budżetowego. Budżet danego państwa może pozytywnie wpływać w całkiem dużym stopniu na rozwój kraju, ale również go ograniczać. Wydatki budżetowe danego państwa obejmują między innymi oświatę, szkolnictwo wyższe, ochronę zdrowia, administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości, rolnictwo, ubezpieczenia społeczne, czy obronę narodową. Dochody budżetowe dzielą się natomiast na bezzwrotne w postaci podatków, cła, czynszy oraz zwrotne, które dotyczą bezpośrednio kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]