Kurator sądowy

Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który pełni swoje obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej. Jego głównym zadaniem jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym oraz kontrolnym. Zadania wykonywane są przez nich w miejscu zamieszkania podopiecznych, w zakładach zamkniętych (głównie na terenie zakładów karnych) oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (także w ośrodkach rehabilitacyjnych i leczniczych).

Kuratorzy przypisani są zarówno osobom dorosłym oraz nieletnim (wykonują orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich). Istnieją również kuratorzy społeczni, którzy wykonują takie same zadania, ale wykonują swoje obowiązki w czynie społecznym. Zasady służby kuratorskiej określone są Ustawą o kuratorach sądowych.

Kto może zostać kuratorem?

Kuratorem sądowym może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ma nieskazitelny charakter, jest zdolny pod względem zdrowotnym do pełnienia funkcji, ma ukończone studia z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawniczych, odbył aplikację kuratorską oraz zdał egzamin.

W przypadku kuratorów społecznych musi być to osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej (opiekuńczej lub wychowawczej) oraz złożył informację odnośnie własnej osoby z krajowego Rejestru Karnego.

Jakie prawa ma kurator sądowy?

Kurator może odwiedzać w godzinach od 7 do 22 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania lub pobytu oraz na terenie zakładów zamkniętych. Może zażądać dowodu tożsamości od osoby objętej postępowaniem. Ma prawo zażądać wyjaśnień i informacji od podopiecznych na zlecenie sądu. Jest uprawniony do przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów. Ma prawo zażądać od Policji oraz innych organów i instytucji państwowych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]