Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS). Jest to instytucja, której zadaniem jest obsługa ubezpieczeń społecznych rolników. Prowadzi ona działalność zapobiegawczą, rehabilitację leczniczą, a także posiada w swoich strukturach orzecznictwo lekarskie, działy zajmujące się zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi i świadczeniami dla inwalidów wojennych.

Fundusze

KRUS prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, które zasilane są przez następujące fundusze.

Fundusz składkowy, który został utworzony na podstawie ustawy i ubezpieczeniu społecznym rolników. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników oraz dwóch osób wyznaczonych przez ministra ds. rozwoju wsi. Te fundusz przeznaczony jest na finansowanie składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, kosztów funkcjonowania Rady, kosztów zarządzania funduszem, działalność Kasy oraz na niedobór funduszu administracyjnego.

Fundusz emerytalno-rentowy jest tworzony ze składem emerytalno-rentowych oraz z refundacji ze środków FUS, jak również z dotacji budżetu państwa. Jest on przeznaczony na finansowanie świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, emerytur oraz innych rodzajów ubezpieczenia społecznego.

Fundusz prewencji i rehabilitacji jest dedykowany do finansowania kosztów wynikających z realizacji zadań KRUS. Jego kwotę tworzy się z odpisów od funduszu składkowego oraz z dotacji budżetu państwa.

Fundusz administracyjny jest przeznaczany na to, aby sfinansować koszty obsługi ubezpieczenia oraz koszty obsługi zadań w zakresie ubezpieczenie zdrowotnego. On również tworzony jest z odpisów funduszu składkowego.

Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na likwidowanie i doborów powstałych w funduszu administracyjnego oraz prewencji i rehabilitacji.

Kontrowersje

Działanie oddzielnej kasy dla rolników spotyka się z pewnymi kontrowersjami. Przede wszystkim z powodu tego, że powielane są struktury administracyjne ZUS. Na dodatek konieczne jest skompletowanie nowych lekarzy orzeczników, którzy funkcjonują już w ramach Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo w raporcie Najwyższej Izby Kontroli wynika, że KRUS nie prowadzi weryfikacji uprawnień osób do świadczeń. Według badań z 2013 roku prawie 30% osób zarejestrowanych jako rolnicy i przebadanych przez NIK nie posiadało odpowiednich uprawnień a korzystało ze świadczeń.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]