Kasa fiskalna w prawie podatkowym

2015 rok to czas zmian w prawie podatkowym, z którym powinny zapoznać się wszyscy podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą. Dotychczas wiele zawodów było zwolnionych z kas fiskalnych, jednak obecnie obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących został rozszerzony na branże wcześniej nieobjęte tym prawem.

Nowe zasady

Do tej pory usługodawcy zajmujący się min. opieką medyczną, naprawą pojazdów, usługami prawniczymi, fryzjerstwem czy kosmetologią nie mieli obowiązku posiadania kasy fiskalnej. To w szczególności Ci podatnicy powinni zainteresować się zmianami w ustawie podatkowej. Również została wycofana możliwość zwolnienia z kas rejestrujących dla tych usługodawców, którzy świadczone usługi dokumentowali fakturą, w której zwarte były wszystkie dane odbiorcy.

Z początkiem roku zostało to zmienione i takie firmy mają obowiązek zmiany sposobu podatkowego rozliczania się. Warto również uwzględnić kwestię limitu obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieposiadających własnej działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który zwalniał podatnika od posiadania kasy fiskalnej, pozostaje on bez zmian, czyli nadal wynosi 20.000 zł netto. Problem jednak pojawia się w obszarze sposobu liczenia tego obrotu, co jednak może być bardzo korzystną kwestią dla osób świadczących usługi. Do obrotu od 2015 roku nie są wliczane obroty związane z dostawą nieruchomości oraz towarów i świadczonych usług, które zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych podlegających amortyzacji.

Możliwość zwrotu kosztów za zakup kasy fiskalnej

Ustawa o podatku od towarów i usług zwiera informacje, która mówi o tym, że każdy podatnik, który dokonał zakupu kasy fiskalnej, rejestruje na niej sprzedaż i dopełni wszystkich formalności może skorzystać z możliwości zwrotu za jej zakup. Warunkiem otrzymania takiego zwrotu jest złożenie przez podatnika pisemnego oświadczania, w którym zawrze on liczbę kas fiskalnych. Taki wniosek należy złożyć odpowiednio w Urzędzie Skarbowym w terminie poprzedzającym rozpoczęcie rejestracji sprzedaży. Podatnik jest zobowiązany do okazania dowodu zapłaty za kasę rejestrującą. Podatnicy VAT mogą rozliczyć zwrot w późniejszych deklaracjach w momencie, gdy kwota podatku, która podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego jest równa lub większa od przysługującej mu kwoty za zwrot za zakup kasy. Jeżeli jest ona mniejsza, można rozliczyć ulgę tylko do wysokości podatku, który podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego. Pozostałą kwotę można rozliczyć w terminie późniejszym.

Kasa rejestrująca jest więc obecnie obowiązkowa w miejscach, w który wcześniej nie nakładano tego obowiązku. Podatnik ma obowiązek zapoznać się z nową ustawą w celu uniknięcia problemów prawnych i tym samym zminimalizowania kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]