Jednolity Plik Kontrolny

jednolity-plik-kontrolnyPod nazwą Jednolity Plik Kontrolny kryje się zbiór wszelkich zdarzeń gospodarczych przedsiębiorstwa. Tworzony jest poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych. Posiada ustandaryzowany układ oraz format XML. Dotyczy on firm korzystających z programów komputerowych przeznaczonych do prowadzenia księgowości.

Cel wprowadzenia JPK

JPK ma za zadanie ułatwić organom kontroli skarbowej sprawdzanie i przetwarzanie danych księgowych, uszczelnić polski system podatkowy, zwiększyć wpływy do budżetu z podatku VAT, a także zminimalizować koszty związane z przeprowadzaniem kontroli.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z wdrożenia JPK to możliwość uniknięcia kontroli w przypadku przekazania danych nie budzących wątpliwości, a w razie  wszczęcia – skrócenie czasu jej trwania. Inne dobre strony działania JPK stanowią możliwość przekazywania zestawień faktur między kontrahentami oraz zautomatyzowanie procesu księgowania dokumentów.

Struktury JPK

W ramach JPK obowiązuje siedem struktur, obejmujących najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Należą do nich:

 • struktura ksiąg rachunkowych – JPK_KR
 • struktura wyciągów bankowych – JPK_WB
 • struktura magazynów – JPK_MAG
 • struktura ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 • struktura faktur VAT – JPK_FA
 • struktura podatkowej księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • struktura ewidencji przychodów – JPK_EWP

Które przedsiębiorstwa muszą wdrożyć JPK?

W rzeczywistości JPK dotyczy wszystkich polskich przedsiębiorstw. Niektóre z nich już podlegają nowym wymogom stawianym przez Ministerstwo Finansów, inne będą im podlegać wkrótce.

Przekazywanie danych JPK na żądanie organów podatkowych obowiązuje:

 • od 1 lipca 2016 roku – duże przedsiębiorstwa,
 • od 1 lipca 2018 roku – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przekazywanie danych JPK comiesięczne, dotyczące raportów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązuje:

 • od 1 lipca 2016 roku – duże przedsiębiorstwa,
 • od 1 stycznia 2017 roku – małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • od 1 stycznia 2018 roku – mikroprzedsiębiorstwa.

Duże przedsiębiorstwa –  to te, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, a ich roczny obrót jest równy bądź przekracza kwotę 50 mln euro, lub roczna suma bilansowa jest większa niż 43 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwa – to te, zatrudniające do 250 pracowników, których roczny obrót jest mniejszy niż 50 mln euro, lub roczna suma bilansowa stanowi mniej niż 43 mln euro.

Małe przedsiębiorstwa – to te, które zatrudniają do 50 pracowników, a ich roczny obrót i suma aktywów nie przekraczają 10 mln euro.

Mikroprzedsiębiorstwa – to te, zatrudniające do 10 pracowników, których roczny obrót  i suma aktywów nie przekraczają 2 mln euro.

Dostosowanie systemów informatycznych do wymogów JPK

W większości przypadków wprowadzenie JPK skutkuje koniecznością dostosowania programów komputerowych firm do wymogów stawianych przez Ministerstwo Finansów. Należy korzystać z oprogramowania umożliwiającego przesłanie danych w formacie XML.

Przekazywanie plików JPK

JPK przekazywany ma być na żądanie organu kontrolującego. Może obejmować część ksiąg podatkowych lub ich całość. Przekazywane dane nie powinny wykraczać poza zakres czynności kontroli podatkowej.

W celu przesłania danych należy posłużyć się programem interfejsowym dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów. Można także zapisać i przekazać pliki na nośniku danych, tj: pendrivie czy płycie DVD, pod warunkiem, że informacje tam zapisane, mogą być odtworzone na każdym dostępnym na rynku urządzeniu.

Od 1 lipca 2016 roku, duże przedsiębiorstwa mają obowiązek comiesięcznego sporządzania i przekazywania do MF rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, w ramach JPK. Od 1 stycznia 2017 roku ten sam obowiązek dotyczyć będzie małych i średnich przedsiębiorstw, a od 1 stycznia 2018 roku również mikroprzedsiębiorstw.

Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć udostępnioną aplikację kliencką, za pomocą której należy przesłać te dane. Istnieje także możliwość zapoznania się z instrukcją obsługi tej aplikacji. W czytelny i zrozumiały sposób tłumaczy ona jak powinien wyglądać cały proces przekazywania danych, począwszy od instalacji aplikacji, po jej wysłanie.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]