Egzekucja wierzytelności – na czym polega?

Każda osoba posiadająca jakiś dług wobec innej osoby czy instytucji, jest dłużnikiem. Dlatego też wobec takiej osoby można rozpocząć proces przymusu egzekucyjnego, którego głównym zadaniem jest odzyskaniem własności wierzyciela. Zazwyczaj wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych zajmuje się komornik sądowy, który jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Wiele z tego typu spraw trudno byłoby rozwiązać, gdyby nie pomoc takiego funkcjonariusza. Komornik musi wszelkie prace wykonywać oczywiście zgodnie z zawartymi w kodeksie postępowania przepisami oraz zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji.

Proces egzekucyjny opiera się na wielu prawnych zasadach (pixabay.com)

Proces egzekucyjny opiera się na wielu prawnych zasadach (pixabay.com)

Jak przebiega postępowanie egzekucyjne?

Egzekucja wierzytelności może zostać wszczęte zarówno z urzędu jak i na wniosek. Rozpoczęcie egzekucji następuje na wniosek prokuratora, organizacji pozarządowej lub po prostu wierzyciela. Wierzyciel może wybrać komornika w granicach właściwości sądu, czyli wa ramach okręgu. Komornik nie ma prawa odmówić przyjęcia wniosku o rozpoczęcie procesu egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest jak najbardziej odpowiedni. Komornika obowiązują również prawa i obowiązki. Sam proces egzekucyjny nie może być prowadzony poza godzinami 7:00 – 21:00 dni roboczych, chyba że obecne jest pozwolenie lub proces egzekucyjny rozpoczął się w odpowiednich godzinach, jednak jego przerwanie mogłoby zdecydowanie utrudnić przeprowadzanie wszystkich czynności.

W jakiej formie może zostać odzyskana wierzytelność?

Zazwyczaj proces egzekucji wierzytelności odbywa się, w momencie, gdy dłużnik nie jest z jakiegoś powodu w stanie dokonać spłaty danej kwoty w terminie. Zazwyczaj już na samym początku ustalane są wszelkie zasady danej pożyczki, dlatego należy się bezwzględnie trzymać danej umowy. Postępowanie egzekucyjne może zostać przeprowadzone z kilku składników majątkowych: z nieruchomości, ruchomości (sprzęt elektroniczny, samochód itd.), z rachunków bankowych, z wynagrodzenia za pracę, a nawet ze zwierząt, oczywiście przy zachowaniu przepisów o ich ochronie. Bardzo często tego typu przedmioty trafiają następnie na licytacje komornicze.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]