Czym charakteryzuje się prawdziwy specjalista BHP?

Specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy są stale poszukiwani na polskim rynku. Pojawia się coraz więcej firm oferujących szkolenia z tego zakresu, dlatego należy być rzeczywiście fachowcem i stale podnosić poziom posiadanej wiedzy z zakresu BHP, aby nie obawiać się konkurencji

Zakres wiedzy specjalisty BHP

Wykwalifikowany specjalista bhp posiada kompleksową wiedzę z takich obszarów jak: bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, doradztwo w zakresie prawa pracy, doradztwo w zakresie kwestii personalnych, szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, specjalne szkolenia zawodowe i związane ze sprawami unijnymi. Najważniejsze jest zaś to, by osoba taka potrafiła celnie przekazywać informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Taki profesjonalista powinien też poza zasadami ogólnymi przygotowywać się do każdego szkolenia indywidualnie i dokładnie zaznajomić z profilem działalności konkretnej firmy. Wynika to z tego, że specjalista BHP bierze odpowiedzialność za przystosowanie firmy do bieżących zapisów prawnych. Specjalista ten tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP dla konkretnego przedsiębiorstwa. Wymagane na  tym stanowisku jest więc wykształcenie wyższe kierunkowe oraz stały udział w przeprowadzanych szkoleniach.

Możliwości zatrudnienia

Specjaliści BHP bardzo często pracują w siedzibach firm, w których są zatrudnieni, jak i udzielają szkoleń w innych przedsiębiorstwach. W związku z tym, na brak zatrudnienia w zawodzie nie można się skarżyć. Im więcej kwalifikacji, tym większe możliwości zawodowe. Każdy specjalista BHP powinien wobec tego przemyśleć, jak chce realizować się zawodowo i dążyć do tego, by właśnie to osiągnąć. To ważny zawód, ze względu na zakres działalności, dlatego trzeba dążyć do tego, by ze swojej dziedziny wiedzieć jak najwięcej. Polscy specjaliści BHP coraz częściej doceniani są również za granicą, właśnie ze względu na swoje kwalifikacje.

Ocena czytelników
[Głosów: 2   Average: 5/5]