Crowdfunding

Crowdfunding staje się obecnie jedną z najbardziej popularnych form finansowania projektów. Odbywa się to za pośrednictwem społeczności, która jest lub zostanie wokół nich zorganizowana. W takim ujęciu przedsięwzięcia są finansowane przez dużą liczbę niewielkich wpłat. Są one dokonywane przez osoby, które są zainteresowane danym projektem. Rozwój takiej formy finansowania nastąpił wraz z upowszechnieniem się internetu. W ten sposób możliwe było zaprezentowanie danego projektu większej ilości osób, co spowodowało, że możliwe stało się zgromadzenie wystarczających środków finansowych. Pozwoliło to również na tworzenie społeczności, które skupiają się wokół przedsięwzięcia. Zbiórki pieniędzy najczęściej wykonywane są za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych platform internetowych. Posiadają one wbudowane możliwości dokonywania płatności oraz zapisanie jaka osoba dokonała konkretnej wpłaty. W ten sposób osoby zaangażowane w produkt doskonale wiedzą kto jest fundatorem i mogą go w jakiś sposób uhonorować za włożony wkład.

Historia

Crwodfunding narodzić się w Stanach Zjednoczonych. W 1997 roku fani grupy rockowej Marillion w ten sposób zgromadzili 60 tysięcy dolarów za sfinansowanie trasy koncertowej po USA. W późniejszym czasie ten sam zespół wykorzystał tą samą metodę finansowania na zebranie pieniędzy do stworzenia kilku kolejnych albumów muzycznych. W roku 2000 powstał pierwszy portal, który umożliwiał muzykom na finansowanie twórczości za pomocą zbiórki internetowej. W kolejnych latach powstało więcej tego rodzaju projektów – nie tylko dla branży muzycznej. W 2009 roku powstała największa obecnie platforma, która stosowana jest do działań crwodfundingowych. (Kickstarter).

Wiele osób nie wie jaka jest różnica pomiędzy crwodfundingiem a zbiórką publiczną. W tym pierwszym rozwiązaniu mechanizm zakłada wynagrodzenie przez projektodawcę dla osób wpłacających kwoty. Oznacza to, że każda osoba, która dołoży się do danego projektu będzie mogła liczyć na jakieś uhonorowanie (w stopniu zależnym od kwoty dokonanej wpłaty). W przypadku zbiórki publicznej takie zachowanie nie występuje i darczyńcy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Finansowanie

Jedną z najważniejszych zalet takiego finansowania jest to, że osoby wpłacają pieniądze mogą liczyć na pewnego rodzaju wynagrodzenie. Niekiedy mogą być to udziały w zyskach z projektu lub też współwłasność w samym projekcie. W ten sposób można otrzymać też dany produkt jeżeli zostanie on już opracowany i wypuszczony na rynek. W takim ujęciu jest to bardzo zbliżone do przedsprzedaży, która również jest pewnego rodzaju crowdfundingiem. Wiele z podarunków dla darczyńców jest jednak symbolicznych i nie mają one większej wartości.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]