Cofnięcie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Może się zdarzyć, że pracodawca będzie zmuszony do odwołania pracownika z urlopu. Jest to bardzo rzadkie, ale jednak takie rzeczy mogą mieć miejsce – pod wpływem nieprzewidzianych okoliczności. Pracodawca jest w stanie odwołać pracownika z urlopu wyłącznie wtedy, gdy jego obecność w pracy będzie niezbędna do jego funkcjonowania, są to okoliczności których nie można było przewidzieć przed udzieleniem dni wolnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest cofnięcie pracownika z urlopu lub jego skrócenie (zakończenie we wcześniejszym okresie).

W jaki sposób pracodawca powinien poinformować o cofnięciu urlopu?

W przepisach prawnych nie ma jasno ustalonych form tego jak powinno wyglądać zawiadomienie o odwołaniu urlopu. Dlatego też ustawodawca pozostawił wolne pole dla pracodawcy. Może to zrobić osobiście, za pośrednictwem telefonu, listu czy elektronicznego e-maila. Możliwości jest wiele, ale należy zadbać również o to, aby mieć potwierdzenie tego, że informacja została dostarczona. Dlatego też zaleca się, aby forma poinformowania pracownika nie dopuszczała do sytuacji, w których pracownik nie zapozna się z decyzją przełożonego.

Należy pamiętać też, żeby taką informację przekazywać z pewnym wyprzedzeniem. Pracownik musi mieć możliwość zapoznania się z taką decyzją oraz podjęcia odpowiednich działań. Nie zawsze będzie miał też możliwość stawienia się w pracy o wyznaczonym czasie – szczególnie jeżeli w czasie urlopu wypoczynkowego przebywa on w innym kraju i powrót jest utrudniony.

Pracownik może zostać cofnięty z urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę (pixabay.com)

Pracownik może zostać cofnięty z urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę (pixabay.com)

Konsekwencje zlekceważenia odwołania z urlopu

Pracownik jest zobowiązany do stawienia się w pracy i zakończenia swojego urlopu wypoczynkowego. Nawet jeżeli nie będzie zadowolony z decyzji podjętej przez pracodawcę. Jeżeli nie stawi się on o wyznaczonej porze w zakładzie pracy to jest to wystarczający powód do tego, aby pracodawca rozwiązał umowę bez okresu wypowiedzenia. Możliwe jest też nałożenie kary finansowej za niewypełnianie obowiązków pracowniczych. Tematyka związana z cofnięciem urlopu jest trudna i zwykle pracodawca stara się rozwiązać problem w inny sposób, aby nie narażać pracownika na nieprzyjemne sytuacje. Zdarzają się jednak takie okoliczności, w których jedynym rozwiązaniem jest cofnięcie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]