Jednolity Plik Kontrolny

Pod nazwą Jednolity Plik Kontrolny kryje się zbiór wszelkich zdarzeń gospodarczych przedsiębiorstwa. Tworzony jest poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych. Posiada ustandaryzowany układ oraz format XML. Dotyczy on firm korzystających z programów komputerowych przeznaczonych do prowadzenia księgowości.…

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych funkcjonuje w naszym kraju od 12 stycznia 1991 roku. Wtedy został wprowadzony na mocy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dokładne stawki określane są przez władze gminne, ale nie mogą być one wyższe od tych, które określone zostały jako graniczne w ww. dokumencie prawnym.…

Niemiecki doradca podatkowy Steuerberater – w czym może pomóc?

Niezmiennie od kilku lat Niemcy należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków polskiej emigracji zarobkowej. Jedną z najliczniejszych grup zakładających firmy w Niemczech są właśnie Polacy. Według danych Polskiej Ambasady w Berlinie każdego roku rejestrowanych jest około 170 tys. jednoosobowych działalności, tzw. Gewerbe, których właścicielami są nasi rodacy.…

Nowy podatek od sprzedaży detalicznej (podatek od supermarketów)

Na początku września tego roku wprowadzony został nowy podatek, który nałożony został na sprzedawców detalicznych – w mediach występuje jako podatek od marketów. Opodatkowuje on nadwyżkę przychodów ze sprzedaży detalicznej, gdy ten przekroczy kwotę 17 milionów złotych w skali miesiąca. Zgodnie z postanowieniami ustawy nie obejmuje on należnego…

Obowiązki podatników

Mianem podatnika zgodnie z polskim prawem można określić osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę bez osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowego – na mocy obowiązujących ustaw podatkowych. Osoba taka ma pewne obowiązki, które bezwarunkowo muszą zostać spełnione. Wszelkie niedopatrzenia w tym zakresie mogą zakończyć się nawet postępowaniem sądu administracyjnego i…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS). Jest to instytucja, której zadaniem jest obsługa ubezpieczeń społecznych rolników. Prowadzi ona działalność zapobiegawczą, rehabilitację leczniczą, a także posiada w swoich strukturach orzecznictwo lekarskie, działy zajmujące się zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi i świadczeniami dla inwalidów wojennych.…

Od odpowiedzialności nie uciekniesz, czyli błędy biura rachunkowego.

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza ci prowadzący firmę jednoosobową, decyduje się na powierzenie ksiąg i rozliczeń swojego biznesu zewnętrznym biurom rachunkowym. Jest to ogromne odciążenie i ułatwienie sobie codziennej pracy, jednak nie zwalnia od odpowiedzialności w oczach instytucji państwowych.…

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa ma na celu znalezienie niezadeklarowanego dochodu oraz kosztów, które zostały bezprawnie odliczone od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Taka kontrola może być przeprowadzana przez wiele podmiotów, ale zawsze jedynie zgodnych z ich właściwością. Należności z tytułu podatków CIT, PIT, VAT, od…

Zasady podatkowe

Podatki jako obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny powinien być poddawany pewnym zasadom podatkowym. Jest to nic innego jak szereg zaleceń, które formułowane są przez teorię ekonomii oraz finansów pod adresem państwa. W szczególności członków parlamentu, rządu, partii politycznych. Te zasady znane są już od zamierzchłych czasów…

Jakie zmiany w podatkach w 2016?

Jak prawie każdego roku od pierwszego stycznia w życie wejdą nowe przepisy dotyczące podatków. Wszystkie nowelizacje podatkowe najbardziej interesują osoby prowadzące działalność gospodarczą i to oni przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na zmiany, których jest całkiem sporo.…
1 2 3 5