Kategoria: Kadry

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe to taka gruba chorób, które spowodowane są działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują w środowisku pracy... Kontynuuj czytanie

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz i... Kontynuuj czytanie

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który wydaje się pracownikom po ustaniu stosunku pracy (wygaśniecie umowy lub jej rozwiązaniu). Zawiera oni po... Kontynuuj czytanie