Kategoria: Kadry

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jednym z najczęściej stosowanych heurystycznych technik analitycznych przeznaczonych do porządkowania informacji. Popularn... Kontynuuj czytanie

Model biznesowy

Przez pojęcie modelu biznesowego rozumiemy przyjętą przez dane przedsiębiorstwo długookresową metodę na powiększenie swojego kapitału oraz w... Kontynuuj czytanie

Stosunek pracy

Stosunek pracy to pojęcie z zakresu prawa pracy, które oznacza współpracę nawiązywaną przez pracownika oraz pracodawcę. Ważną rzeczą, która ... Kontynuuj czytanie

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie o charakterze sezonowym, okr... Kontynuuj czytanie