BHP w zakładzie przemysłowym

Praca w zakładzie przemysłowym jest najczęściej dobrze płatna, ale ilość zagrożeń czekających na nieostrożnego pracownika jest bardzo duża. Z tego powodu należy przestrzegać zaleceń BHP, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku. Jakiego rodzaju zasad należy przestrzegać na terenie takiego zakładu?…

Czystość a BHP

Przepisy BHP są bardzo ważne, gdyż określają zasady gwarantujące nasze bezpieczeństwo w pracy jeśli tylko ich przestrzegamy. Wiele czynników wpływa na zasady BHP, ale czy jednym z nich może być czystość w naszym zakładzie pracy? Co daje czyste środowisko w naszej pracy? Higiena a bezpieczeństwo Kwestia higieny jest ważną kwestią…

Jak radzić sobie z wyciekami?

Wiele zakładów produkcyjnych korzysta z różnego rodzaju maszyn, które czasami mogą ulec awarii i olej może z nich wyciekać. Lub w fabryce produkującej różnego rodzaju płyny może nastąpić awaria przesyłu, co będzie skutkować dużym wyciekiem. Jak sobie z nimi radzić? Rodzaje wycieków Wiele zależy od rozmiaru wycieku oraz…

Zasady BHP w firmie sprzątającej

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są bardzo ważne w każdej firmie, gdyż dzięki nim można znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków. Obowiązkowe i dodatkowe szkolenia pozwalają pracownikom firmy na pracę w bezpiecznych warunkach i odpowiedniemu wykonywaniu obowiązków służbowych. Jak wyglądają przepisy BHP w przypadku firm sprzątających? Szkolenia i sprzęt Każda firma…

Czym charakteryzuje się prawdziwy specjalista BHP?

Specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy są stale poszukiwani na polskim rynku. Pojawia się coraz więcej firm oferujących szkolenia z tego zakresu, dlatego należy być rzeczywiście fachowcem i stale podnosić poziom posiadanej wiedzy z zakresu BHP, aby nie obawiać się konkurencji…

Prawa i obowiązki pracownika w kwestii BHP

O bezpieczeństwie pracy mówi się zwykle od strony pracodawcy, czyli jego obowiązków w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków, zgodnych z normami i zasadami BHP. Warto powiedzieć sobie również o prawach i obowiązkach pracownika, które również są regulowane przez kodeks pracy. Jednym z podstawowych praw każdej osoby jest możliwość wstrzymania się od…

Dopuszczalne temperatury na stanowiskach pracy

Praca w nieodpowiednich warunkach może doprowadzić do dużych konsekwencji. W przypadku zbyt niskich temperatur może dojść do hipotermii, która może zakończyć się nawet śmierciom. W innych przypadkach może dojść do utraty zdolności manualnych, które mogą być bezpośrednią przyczyną wypadku podczas pracy. Przy niekorzystnej temperaturze dochodzi również do obniżenia…

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe to taka gruba chorób, które spowodowane są działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują w środowisku pracy lub mają związek ze sposobem wykonywania pracy. Mogą one powstawać na wiele różnych sposób: na wskutek utrzymywania niedogodnej pozycji ciała, wykonywania czynności obciążającej organizm pracownika czy konieczność występowania w…

Co powinna zawierać apteczka w zakładzie pracy?

Apteczka to jeden z najważniejszych elementów systemu pierwszej pomocy dostępnego w zakładzie pracy. Jak powinna być wyposażona? Apteczka – obowiązek pracodawcy Zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. dotyczącego ogólnych przepisów bhp, każdy przedsiębiorca ma obowiązek…

Maty gumowe antypoślizgowe zmniejszają ryzyko wypadku przy pracy.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że śliska podłoga jest poważnym zagrożeniem w miejscu pracy. Osoby pracujące w takich miejscach narażone są za zwiększone ryzyko wypadku w wyniku poślizgnięcia. Obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie wszelkich niebezpiecznych miejsc w zakładzie pracy i wyeliminowanie, a co najmniej ograniczenie wszelkich zagrożeń wypadku przy pracy.…