Odsetki ustawowe i umowne

Odsetki ustawowe są jedną z najbardziej rozpowszechnionych form odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń finansowych. W ten sposób wierzyciel nie musi wykazywać poniesionych strat, a wystarczy tylko udowodnić jaki był okres zwłoki oraz jaka była wysokość kwoty dłużnej. Istnieje też możliwość otrzymania odszkodowanie częściowego, ale wtedy bez przeprowadzania…

Czym jest Forex?

Nazwa ‚Forex’ pochodzi od angielskiego terminu Foreign Exchange i oznacza wymianę walut. Forex jest największym rynkiem na świecie, międzynarodową giełdą walutową, na której dzienne obroty sięgają kilku bilionów dolarów. Inwestorzy zawierający transakcje na rynku Forex analizują kursy par walutowych i przewidują kierunek ich zmian, dokonując zakupu lub sprzedaży…

Leasing nieruchomości

Przedmiotem umowy leasingu, pomimo iż wiele osób nie zdaje sobie z tego spraw, może być także nieruchomość. Leasing nieruchomości stanowi instytucję rynku finansowego, która z każdym rokiem przybiera na popularności. Na wstępie przypomnieć należy, iż zgodnie z definicją kodeksową przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności…

Co zrobić gdy nie zgadzasz się z decyzją zakładu ubezpieczeń?

W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, w więc zdarzenia powodującego powstanie obowiązku wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania, często nie zgadzamy się z wysokością określonej przez zakład ubezpieczeń szkody. Oczywistym jest, iż w interesie zakładu ubezpieczeń jest wypłacenie jak najniższego odszkodowania, ale można podjąć pewne kroki, które bez występowania na drogę…

Pomoc państwa w zakupie mieszkania lub domu jednorodzinnego, czyli „Mieszkanie dla Młodych”.

Od stycznia 2014 roku został wprowadzony nowy program wsparcia finansowego przy zakupie własnego mieszkania, zastępujący dotychczasowy rodzina na swoim. Zasadniczo różni się on od swojego poprzednika i polega na dofinansowaniu wkładu własnego.Program „Mieszkanie dla młodych” został wprowadzony ustawą z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego…

Najem auta zastępczego z OC sprawcy wypadku

Niewiele osób zdaję sobie sprawę, iż w sytuacji gdy ich samochód ulegnie zniszczeniu (szkoda całkowita) lub uszkodzeniu (szkoda częściowa) w wypadku komunikacyjnym lub też kolizji, mogą domagać się od ubezpieczyciela sprawcy tego wypadku (kolizji) nie tylko kosztów naprawy samochodu, ale także kosztów najmu samochodu zastępczego. Dochodzenie odszkodowania bezpośrednio…

Czym różni się umowa kredytu od umowy pożyczki?

Kredyt i pożyczka, to dwa pojęcia, które w powszechnym mniemaniu oznaczają dokładnie to samo. Pomimo iż istota ich jest podobna (uzyskania środków finansowych kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę), tak jednak nie jest. Są to dwa produkty oferowane na rynku finansowym, które znacznie się od siebie różnią. Kto może udzielić kredyt,…

Umowa pożyczki między znajomymi – wymogi formalne oraz aspekty podatkowe

Zdarzają się w życiu sytuacje kiedy znajomy lub ktoś z rodziny przychodzi pożyczyć pieniądze, które obiecuje oddać w najbliższym czasie. Pomimo, iż mamy zaufanie do tej osoby, to należy pamiętać, że lepiej się zabezpieczyć i nie umawiać się tylko na przysłowiową „gębę”. Co więcej trzeba pamiętać o obowiązkach…

Czym według prawa jest pożyczka pod zastaw?

Pożyczki pod zastaw są jedną z form szybkiego uzyskiwania środków finansowych, zazwyczaj przez osoby o ograniczonej zdolności kredytowej. Częstokroć ich cechą charakterystyczną jest krótkoterminowość zawieranej umowy pożyczki. Zastaw udzielany jest na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego przez pożyczkobiorcę długu. Zgodnie z art. 306 Kodeksu cywilnego w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności…

Odstąpienie od umowy kredytu przez konsumenta

Konsument może, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który…
1 5 6 7