Plan biznesowy (biznesplan)

Biznesplan (inaczej plan biznesowy) jest dokumentem, który zawiera informacje o opłacalności danego przedsięwzięcia. Jest on sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, ale bywa również skutecznym narzędziem komunikacji zewnętrznej. W tym drugim ujęciu przydaje się na przykład w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Jest to również spis celów oraz zadań,…

Planujesz oszczędzanie? Sprawdź aktualny ranking najlepszych lokat bankowych

Dużą popularnością wśród osób, które chcą oszczędzić zgromadzone środki pieniężne są lokaty bankowe dostępne obecnie na rynku z różną wysokością oprocentowania. Jest to bezpieczna forma mnożenia swojego kapitału, ponieważ dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu można osiągnąć duży zysk. Obecnie na rynku obecne są lokaty bankowe skierowanie do różnych grup, by…

Kosztorys budowlany

W budownictwie niezmiernie ważne jest sporządzenie kosztorysu budowlanego. Jest to dokument finansowy, które realizowany jest dla konkretnej inwestycji budowlanej. Jego celem jest określenie kalkulację ceny za pośrednictwem ustalonych metod. Odbywa się to za pomocą przedmiar lub obmiar robót. Jeżeli mówimy o kosztorysie inwestorskim to mamy na myśli przede…

Ekonomiczna wartość dodana

Ekonomiczna wartość dodana to miernik określający wynik spółki z uwzględnieniem kosztu zaangażowanych kapitałów. Z języka angielskiego Economic Value Added – EVA. Należy ona do zestawu narzędzi ekonomistów jako miara wyników przedsiębiorstwa. Ten wskaźnik stanowi szkielet kompleksowego zarządzania finansami i stymulującego systemu wynagrodzeń. Ekonomiczna wartość dodana tworzy nową perspektywę,…

Skąd i jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy?

Świetny pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej to dopiero początek – również często do jej założenia konieczne jest uzyskanie odpowiedniej sumy, nierzadko sporej, zwłaszcza gdy wymaga tego branża. Samochód, sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, maszyny, materiały – nowi przedsiębiorcy muszą zaopatrzyć się we wszystko, co jest im potrzebne do założenia…

Controlling

Controlling to narzędzie diagnostyczne, które przeznaczone jest do planowania, koordynowania oraz kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji zmierzającej do osiągnięcia wyznaczonych celów. Według innej definicji jest są to czynności analityczno-kierownicze, które mają na celi poprawienie sposobu kierowania przedsiębiorstwem.…

Umowa rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego jest regulowana poprzez Kodeks Cywilny (artykuł 725) oraz ustawę o prawie bankowym. Na jej mocy jedna ze stron(bank) zobowiązuje się na czas określony lub nieokreślony do przechowywania środków pieniężnych drugiej strony (posiadacz rachunku bankowego). Taka umowa może zawierać również zapis dotyczący tego, że bank będzie…

Korzystasz z ROR do celów firmowych? Uważaj, bank może wypowiedzieć umowę

Pod względem prawnym, jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej – wszystkie operacje masz prawo księgować w obrębie swojego prywatnego konta oszczędnościowo-rozliczeniowego. Upewnij się tylko, że twój bank nie ma nic przeciwko.…

System emerytalny w Polsce

Emerytury to świadczenia pieniężne, które służą jako zabezpieczenie bytu osób, które ze względu na zaawansowany wiek nie mają zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. W Polsce wiek emerytalny został ustanowiony na 67 lat – zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Do niedawna progi były znacznie niższe, dlatego też…

Rodzaje kart płatniczych

Karta płatnicza to elektroniczny instrument płatniczy oraz jedno z narzędzi zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Jego cechą charakterystyczną jest możliwość dokonywania bezgotówkowych płatności za towary oraz usługi i dokonywanie operacji dotyczących bankomatów, wpłatomatów oraz płatności zdalnych przy wykorzystaniu internetu.…
1 2 3 4 5 7