Agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej zajmuje się delegowaniem osób o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach do świadczenia pracy na rzecz osób trzecich. Jest to przedsiębiorstwo, którego działalność polega przede wszystkim na rekrutowaniu pracowników, ich selekcji, zatrudnianiu oraz przydzielaniu do określonych prac. Całość odbywa się za pośrednictwem podpisanej wcześniej umowy pomiędzy agencją pracy tymczasowej a firmą obsługiwaną. Osoba zatrudniona za jej pośrednictwem nazywana jest pracownikiem tymczasowym. To osoba fizyczna, która została przez agencję oddelegowana do świadczenia pracy przez określony czas na rzecz użytkownika.

Praca tymczasowa jest metodą, która wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi. Dla firmy-użytkownika jest to uproszczenie struktury własnego przedsiębiorstwa, poprzez oddelegowanie części obowiązków na agencję pracy tymczasowej. W ten sposób ogranicza się też element ryzyka związanego z czynnikiem ludzkim. Jest w stanie poprawić też strukturę kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Przepisy prawne

Według polskiego prawa osoba pracująca na umowie tymczasowej jest pracownikiem tejże agencji, a nie firmy, na rzecz której wykonywane są czynności. Pracowników tymczasowych nie łączy stosunek pracy z pracodawcą-użytkownikiem.

Praca tymczasowa jest regulowana przez wiele ustaw i rozporządzeń. Najważniejsze dokumenty prawne to między innymi ustawa z dn. 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 stycznia 2009 roku w sprawie agencji zatrudnienia. Ważna jest też Konwencja 181 Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]