Jaką można zastosować karę porządkową, gdy pracownik nie dop...

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy pracodawca może ukarać pracownika karą upomnienia lub nagany. Kodeks pra... Kontynuuj czytanie

Zalety faktoringu

Faktoring staje się coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców . Liczba firm korzystająca z tego rodzaju usług finansowych rośnie z roku na rok. Na czym pol... Continue Reading

Zasady współpracy biznesowej, co trzeba wiedzieć, kiedy szuk...

Samotne prowadzenie biznesu nie zawsze prowadzi do sukcesu. Czasami pomocne w tym jest znalezienie partnera, który przyczyni się do lepszego... Continue Reading