Związki zawodowe

Związek zawodowy to organizacja społeczna, która zrzesza ludzi pracy najemnej. Głównym celem i powodem istnienia jest obrona interesów społecznych i ekonomicznych. Często wykazują się działalnością samopomocową, kulturalną i edukacyjną. Pierwsze organizacje zawodowe powstały już w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii. Początkowo jako małe organizacje, zrzeszające niewielu pracowników. W 1833 roku zostały one zjednoczone w Krajowy Związek Zawodowy. W tym czasie zaczęły powstawać też organizacje w innych krajach. Szacuje się, że na dzień dzisiejszy funkcjonuje około 300 milionów związków zawodowych na całym globie.

Związki zawodowe w wolnej Polsce

O pierwszych pełnoprawnych związkach zawodowych w Polsce można mówić dopiero po zakończeniu się okresu zaborów. W czasie II Rzeczypospolitej, po odrodzeniu działalność związkowa została uznana za legalną. Możliwe było rejestrowanie lokalnego związku oraz działającego na terenie całego kraju. W latach 20. XX wieku w Polsce funkcjonowało około 2 tysięcy odrębnych organizacji zawodowych, które zrzeszone były w 30 centralach.

Współpraca międzynarodowa

Jedna z najważniejszych zasad jest dobrowolność zrzeszania się – oznacza to, że pracownik może należeć do tej organizacji lub też nie. Obecnie możemy spotkać się z tendencją do współpracy organizacji związkowych na arenie międzynarodowej. W 1945 roku powołano Światową Federację Związków Zawodowych. W tym czasie można było odnotować wielkie zainteresowanie koncepcją i rejestrację większości ówczesnych związków zawodowych. W 1949 roku doszło do rozłamu tej organizacji, a reformiści zdecydowali się na założenie odrębnej Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]