Urlop bezpłatny i jego formy

Urlop bezpłatny jest specyficznym rodzajem urlopu, który nie ma na celu regeneracji sił pracownika (w odróżnieniu do wypoczynkowego). Za czas jego trwania pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia pieniężne tj. wynagrodzenie. W tym czasie jednak dalej jest to osoba zatrudniona w danej firmie i posiada prawa pracownicze. W czasie bezpłatnego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Może to zrobić dopiero w czasie, gdy skończy się okres tego zwolnienia.

Ze względu na charakter takiego urlopu możemy mówić o dwóch jego formach. Pierwsza z nich to bezpłatny urlop fakultatywny. W tym przypadku następuje on na wniosek pracownika. Decyzja o udzieleniu takiego zwolnienia podlega pod pracodawcę i nie można w żaden sposób się od niej odwołać. Długość urlopu bezpłatnego nie jest w żaden sposób limitowana i wyznaczana jest przez samego pracownika – oczywiście za uprzednią zgodą pracodawcy. Jeżeli taki urlop będzie trwał powyżej jednego miesiąca to trzeba liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Przede wszystkim płatny urlop wypoczynkowy będzie ulegał skróceniu za każdy miesiąc, w którym pracownik był na bezpłatnym zwolnieniu. Tego urlopu nie wlicza się również do stażu pracy (np. gdy od niego zależą uprawnienia pracownicze). Możliwe jest udzielenie bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy w innym zakładzie.

Innym rodzajem urlopu bezpłatnego jest obligatoryjny. Ma ono miejsce wtedy, gdy pracodawca na podstawie przepisów prawa pracy jest zobowiązany zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a także ze spełnienia innych świadczeń, które przysługują pracodawcy z tytułu stosunku pracy.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]

1 komentarz