System wynagrodzeń

System wynagradzania to sposób zapłaty za pracę, która świadczona jest na rzecz pracodawcy. Wynagrodzenie może być wypłacane „z dołu” – jest to wypłata za już wykonaną pracę lub „z góry” – za pracę, która dopiero zostanie wykonana w określony wcześniej sposób.

System wynagradzania dzielimy na:
Wynagrodzenia stałe (wypłacane są bezpośrednio z efektów pracy)
Wynagrodzenie zmienne (wpływ na nie mają kierunki zmian podstawy ich kształtowania).

System wynagradzania w rozumieniu prawnym to ogół elementów, które mają wpływ na wynagrodzenie pracownika. Jego zadaniem jest określenie ilości i ustalenie jakości pracy oraz dostosowanie odpowiedniego wynagrodzenia, które będzie odpowiadało pracy. Ekonomia ma nieco inne podejście do tego zagadnienia. W szerszym ujęciu obejmuje on dodatkowo warunki i kryteria ocen, otrzymywania awansów oraz degradacji pracowników.

Wynagrodzenie pełni kilka funkcji. Przede wszystkim społeczną – kształtuje właściwy klimat pracy i powoduje, że nie dochodzi do konfliktów. Powinno być ono dostosowane do wykonywanej pracy oraz nie niższe niż wynagrodzenie minimalne, które zostało ustanowione przez prawo. Iną funkcją wynagrodzenia jest generowanie kosztów dla pracodawcy. Ich redukcja może sprawić, ze przedsiębiorstwo będzie konkurencyjne pod względem gospodarki. Podobnie też pełni ona funkcję dochodowa dla pracowników. Jest to kwota, która przeznaczana jest na utrzymanie tej osoby oraz jej rodziny. Wynagrodzenia pełnią także funkcję motywacyjną – skłania ona do wykonywania pracy w lepszy sposób niż miało to miejsce do tej pory, wpływa na trwałość zatrudnienia i lojalność względem pracodawcy.

Rodzaje systemów wynagradzania:

System czasowy – otrzymywane jest wynagrodzenie na podstawie stałych stawek za czas pracy. Przyznawane jest ono niezależnie od wydajności pracownika w danym czasie. Z reguły ustala się stałą stawkę za przepracowanie całego miesiąca. Jest to najpopularniejszy rodzaj płacy jaki stosowany jest w Polsce.

System akordowy – wynagrodzenie wpłacone jest za określone prace, które osoba zatrudniona wykonała w określonej jednostce czasu. Wynagrodzenie zależne jest więc od wydajności pracy takiej osoby i może być różne w poszczególnych dniach. Wyróżnia się również: akord czysty (płaca jest zawsze taka sama), progresywny (wynagrodzenie wzrasta po przekroczeniu ustalonego progu).

System prowizyjny – uzależnia wynagrodzenie pracownika od wyników pracy. Osoba zatrudniona otrzymuje część wartości dokonanych transakcji, przeprowadzonych usług lub uzyskanego dochodu. Najczęściej spotyka się go w handlu, gdzie otrzymuje się procent od sprzedaży towarów lub usług.

Ocena czytelników
[Głosów:1    Średnia:5/5]

3 komentarzy

  1. Dla początkującego pracownika najlepszy system prowizyjny i akorodowy, a jak pracownik sprawdzony i doświadczony można przejść na system czasowy.