Podatki w Polsce

Podatki to świadczenia pieniężna, które są pobierane przez państwo, bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Są one jednak wykorzystywane do realizacji zadań publicznych, z których też bezpośrednio korzystamy na co dzień. W Polsce pieniądze trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu oraz gminy. W ten sposób mogą być przeprowadzane inwestycje w rozwój infrastruktury, służb publicznych, oświaty, szpitali itd. Podatki dzielą się na bezpośrednie (nałożone są one na dochód lub majątek) oraz pośrednie (nakłada się je na przedmiot spożycia).

Typy podatków:

  • Podatki dochodowe (od osób fizycznych PIT oraz osób prawnych CIT),
  • Składnik ubezpieczeniowe, zdrowotne, wypadkowe itd.,
  • Opodatkowanie własności (od nieruchomości i od spadków i darowizn),
  • Podatki od towarów i usług (od wartości dodanej VAT, akcyza, cło i inne).

Funkcje podatków

W Polsce pełnią one funkcje fiskalne (jest to podstawowy rodzaj dochodów budżetowych), regulacyjne (polega na kształtowaniu dochodu i majątku podatników), stymulacyjne (wywiera wpływ na działania jednostek oraz ich rozwój) oraz informacyjne (dostarcza wiadomości z zakresu prawidłowości lub nieprawidłowości przebiegu procesów gospodarczych).

Podatki w budżecie Polski w 2013 roku

Dochody podatkowe wyniosły 266 mld złotych, z czego: 126,5 mld złotych pochodzi z podatków VAT, z akcyz 65,5 mld złotych, z podatków PIT 42,9 mld złotych, z podatku Cit 29,6 mld złotych, z podatku od wydobycia kopalin 2 mld złotych.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]

1 komentarz