Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na mocy Ustawy z dnia 29 lipca 1983 roku (Dz. U. Z 1983 r. Nr 45, poz. 207, z późn. zm.).

Przedmiotem tego opodatkowania jest: spadek, darowizna, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowku, nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego, nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą.

Podatki płaci się także od spadków po śmierci członka rodziny (sxc.hu)

Podatki płaci się także od spadków po śmierci członka rodziny (sxc.hu)

Opodatkowanie

Opodatkowaniu nie podlega nabycie własności i rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych jeżeli w dniu nabycia, żadna z osób nie byli obywatelami Polski. Nie podlegają też nabyte w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności, nabycie środków z pracowniczego programu emerytalnego, nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE oraz nabycie w drodze spadku środków na indywidualnym koncie emerytalnym.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]

1 komentarz