Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje dochody, które pozyskiwane są przez osoby fizyczne. W Polsce jest on regulowany ustawą z dn. 26 lipca 1991 r. (tekst ujednolicony – Dz. U. Z 2012 r. Nr 0, poz. 361 z późn. zm.). Podmiotami podatku dochodowego są osoby fizyczne (według kodeksu cywilnego są to wszyscy ludzie od momentu narodzenia).

W Polsce panuje zasada rezydencji. Oznacza to, że osoba posiadające miejsce zamieszkania na terytorium kraju musi zapłacić podatek do całości swoich dochodów krajowych oraz zagranicznych. Bez względu na to z jakiego one pochodzą źródła. Jeżeli jednak nie ma podstaw do tego, aby zaliczyć dany podmiot pod kryteria prawa rezydencji to stosuje się wtedy zasady źródła. Wtedy podatki płacone są według miejsca osiągania dochodów.

Podatki naliczane są od niemal wszystkich dochodów (sxc.hu)

Podatki naliczane są od niemal wszystkich dochodów (sxc.hu)

Zakresem podatku dochodowego od osób fizycznych są przede wszystkim wszelkiego rodzaju dochodów (za wyjątkiem tych, które zostały objęte zwolnieniami przedmiotowymi). Jest to więc nadwyżka sumy przychodów nad kosztami w danym roku podatkowym. W polskim prawie podatkowym są wyszczególnione także dochody, których się nie sumuje. Ma to miejsce na przykład w przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości, których nie łączy się z tymi pochodzącymi od innych źródeł.

Zwolnienia z podatków

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych może mieć miejsce w przypadku, gdy dotyczy grup: o charakterze socjalnym (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, stypendia itd.), o charakterze odszkodowań oraz ubezpieczeń gospodarczych, przychody związane z pracą (bony żywności itd.), przychody związane ze sprzedażą, niektóre przychody rencistów i emerytów, związane z dietami (podróż służbowa), niektóre przychody z kapitałów czy działalności gospodarczej oraz niektóre dochody osiągane poza granicami kraju.

Ocena czytelników
[Głosów:1    Średnia:5/5]

4 komentarzy

    • Tomek Wójcik

      Znajomy był na stażu z Urzędu Pracy (w tym z EFS) i z tego co wiem to nie składał żadnego zeznania podatkowego ani nie płacił żadnego podatku. W ogóle podobno te staże z EFS są lepiej płatne ze względu właśnie na podatki – podobno nie są odliczane od kwoty brutto ze względu na to, że dofinansowane.. ale mogę się mylić.