Ochrona kobiet w ciąży

Kobietom w ciąży przysługują dodatkowe prawa, które muszą zostać uszanowane przez pracodawcę. W tym okresie nie może zostać rozwiązana lub wypowiedziana umowa o pracę bez naruszenia przez pracownicę warunków zatrudnienia. Innymi słowy jest to możliwe, ale wyłącznie z przyczyn przez nią zawinionych i zaakceptowanych przez związki zawodowe (jeżeli istnieją). Pracodawca ma uprawnienie do wypowiedzenia umowy w takich okolicznościach wtedy, gdy pracownica była zatrudniona w oparciu o umowę na okres próbny poniżej miesiąca. W czasie ciąży właściciel firmy musi zapewnić odpowiednie warunki do wykonywania pracy. Jeżeli na obecnym stanowisku występują czynniki szkodliwe, które mogą być niebezpieczne to jest on zobowiązany do przeniesienia pracownicy na inne stanowisko. Jeżeli w miejscu pracy takowego nie ma to zmuszony jest do zwolnienia z obowiązku pracy (z zachowaniem wynagrodzenia).

Prawa kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży nie mogą pracować w godzinach nocnych oraz dostawać nadgodzin. Może za to zostać delegowana do podróży służbowych, ale tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. W przeciwnym razie wyjazdy mogą odbywać się jedynie w obrębie miejsca zamieszkania. Dodatkowo kobieta w tym stanie ma prawo do wykonania badań w czasie pracy jeżeli ich charakter nie pozwala na ich przeprowadzenie w innych porach. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany do wydania pozwolenia.

Uprawnienia po porodzie

Prawo do ochrony przez zerwaniem umowy mają też kobiety będące na urlopie macierzyńskim, wychowawczym oraz rodzicielskim. W tym czasie pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę. Co więcej – po powrocie z takiego urlopu będzie musiał w miarę możliwości zapewnić powrót na takie stanowisko jakie było zajmowane przez pójściem na takie zwolnienie. Dodatkowy przywilej dotyczy kobiety, które karmią piersią. Według prawa ma ona możliwość z korzystania z dodatkowych przerw, jak również do kończenia zmiany przed czasem.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]