Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to szczególny przypadek papierów dłużnych – pozwala on ograniczyć odpowiedzialność emitenta do wysokości przychodów z przedsięwzięcia finansowego z uzyskanych przez spółkę lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego środków.

Zgodnie obowiązującą ustawą o obligacjach mogą być przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokajania swoich roszczeń w pierwszej kolejności, przed innymi wierzycielami emitenta. W Polsce taki rodzaj obligacji został wprowadzone w 2000 roku – od tego czasu na ich emisję zdecydowało się zaledwie kilka spółek.

Obligacje

Istotę obligacji przychodowych stanowi zapewnienie obligatariuszom prawa pierwszeństwa do zaspokojenia roszczeń z określonego majątku emitenta oraz innych jego przychodów. Wzorem dla polskich obligacji były revenue bonds, które znane są z USA (obligacje gwarantowane dochodami). W Stanach Zjednoczonych emitowane są one przez szpitale, władze stanowy, uniwersytety, porty lotnicze oraz inne przedsiębiorstwa, które wchodzą w skład szeroko pojętej użyteczności publicznej.

W Polsce nie są one popularne z tego powodu, że są one skomplikowane w użyciu. Dodatkowo nie wszystkie instytucje są w stanie je wyemitować. Zaletą może być fakt, że taki instrument nie jest przeliczany przez ustawodawcę do wskaźnika zadłużenia, który określony został w ustawie o finansach publicznych.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]

1 komentarz

  1. Gregorz

    Moim zdaniem w naszym kraju wystarczająca ilość rzeczy jest już skomplikowana, więc nie warto pogłębiać tego jeszcze bardziej…