Nasza oferta: Poradniki i książki Serwisy informacyjno-doradcze Programy komputerowe Publikacje on-line Dokumenty elektroniczne Seminaria i konferencje

Szukaj w serwisie:
REKLAMA

Tydzień 23; 6 – 9 czerwca 2013r.

Dz.U. Nr 106 z 6 czerwca 2013r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Dz.U. z 6 czerwca 2013r. Nr 106, poz. 649. Wejście w życie – 1 lipiec 2013r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Dz.U. z 6 czerwca 2013r. Nr 106, poz. 650. Wejście w życie – 7 październik 2013r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego. Dz.U. z 6 czerwca 2013r. Nr 106, poz. 651. Wejście w życie – 21 czerwiec 2013r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt P 27/12. Dz.U. z 6 czerwca 2013r. Nr 106, poz. 652.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt P 46/11. Dz.U. z 6 czerwca 2013r. Nr 106, poz. 653.

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. z 6 czerwca 2013r. Nr 106, poz. 654. Wejście w życie – 7 lipiec 2013r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz. Dz.U. z 6 czerwca 2013r. Nr 106, poz. 655. Wejście w życie – 21 czerwiec 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu. Dz.U. z 6 czerwca 2013r. Nr 106, poz. 656. Wejście w życie – 21 czerwiec 2013r.

Dz.U. Nr 107 z 7 czerwca 2013r.

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Dz.U. z 7 czerwca 2013r. Nr 107, poz. 657. Wejście w życie – 8 lipiec 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych. Dz.U. z 7 czerwca 2013r. Nr 107, poz. 658. Wejście w życie – 22 czerwiec 2013r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin. Dz.U. z 7 czerwca 2013r. Nr 107, poz. 659. Wejście w życie – 22 czerwiec 2013r.

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym. Dz.U. z 7 czerwca 2013r. Nr 107, poz. 660. Wejście w życie – 1 październik 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej. Dz.U. z 7 czerwca 2013r. Nr 107, poz. 661. Wejście w życie – 22 czerwiec 2013r.

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dz.U. z 7 czerwca 2013r. Nr 107, poz. 662. Wejście w życie – 8 lipiec 2013r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym. Dz.U. z 7 czerwca 2013r. Nr 107, poz. 663. Wejście w życie – 7 czerwiec 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji. Dz.U. z 7 czerwca 2013r. Nr 107, poz. 664. Wejście w życie – 8 czerwiec 2013r.


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa
tel.: +48 22 559 36 00, fax: +48 22 829 27 00, +48 22 559 36 99