Nasza oferta: Poradniki i książki Serwisy informacyjno-doradcze Programy komputerowe Publikacje on-line Dokumenty elektroniczne Seminaria i konferencje

Szukaj w serwisie:
REKLAMA

Tydzień 7; 12 – 14 lutego 2007r.

Dz.Urz. UE L 040 z 12 lutego 2007r.

Informacja dla czytelników. Dz.Urz. UE L 040 z 12 lutego 2007r. strony 1-2.

Sprostowanie do decyzji nr 2/2006 (2006/1003/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 1 listopada 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej ( Dz. U. L 410 z 30.12.2006). Dz.Urz. UE L 040 z 12 lutego 2007r. strony 3-4.

Protokół 4 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej. Dz.Urz. UE L 040 z 12 lutego 2007r. strony 5-109.

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1004/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia dwustronnych umów między, odpowiednio, Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią, ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego ( Dz. U. L 410 z 30.12.2006). Dz.Urz. UE L 040 z 12 lutego 2007r. strona 110.

Umowa między Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Dz.Urz. UE L 040 z 12 lutego 2007r. strony 111-118.

Umowa między Wspólnotą Europejską i Rumunią ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Dz.Urz. UE L 040 z 12 lutego 2007r. strony 119-126.

Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strony 1-2. Wejście w życie – 13 luty 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strony 3-5. Wejście w życie – 14 luty 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strony 6-7. Wejście w życie – 16 luty 2007r.

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strony 8-9.

Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1). Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strona 10.

Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA). Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strony 11-15.

Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strona 16.

Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strony 17-18.

Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strony 19-20.

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strona 21.

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strona 21.

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji. Dz.Urz. UE L 041 z 13 lutego 2007r. strona 21.

Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw. Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strony 1-2. Wejście w życie – 14 luty 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz pszenicy zwyczajnej i jęczmienia znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych niektórych państw członkowskich. Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strony 3-7. Wejście w życie – 14 luty 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strony 8-12. Wejście w życie – 14 luty 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 lutego 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych. Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strony 13-15. Wejście w życie – 14 luty 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka). Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strony 16-18. Wejście w życie – 22 luty 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe). Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strony 19-20. Wejście w życie – 22 luty 2007r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze). Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strona 21. Wejście w życie – 14 luty 2007r.

Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r. Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strona 22.

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii. Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strona 23.

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España. Dz.Urz. UE L 042 z 14 lutego 2007r. strona 24.


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa
tel.: +48 22 559 36 00, fax: +48 22 829 27 00, +48 22 559 36 99