Nasza oferta: Poradniki i książki Serwisy informacyjno-doradcze Programy komputerowe Publikacje on-line Dokumenty elektroniczne Seminaria i konferencje

Szukaj w serwisie:
REKLAMA

Mierniki procesów w systemie zarządzania jakością branży budowlanej

Firmy z branży budowlanej mają trudności ze spełnieniem wymogów normy ISO 9001. Wynika to ze specyfiki branży, gdzie każda usługa jest inna, a wielu procesów nie można wystandaryzować. Nie mniej doskonalenie systemu zarządzania jakością jest absolutnie niezbędne, gdyż klienci oczekują od firmy wykonania usług na wysokim poziomie.

Każda firma ma pewne mierniki, które można wykorzystać w systemie zarządzania jakością, a nie tworzyć nowe tylko na potrzeby audytora. Działania usprawniające powinny w praktyce służyć firmie, a nie być sztuką dla sztuki. Dążeniem każdej firmy jest powodzenie i renoma na rynku, a to zaczyna się od dobrego zarządzania.

Podniesieniu efektywności służą właściwie zidentyfikowane procesy, z określonym dla każdego z nich celem, miernikiem, wskaźnikiem i monitoringiem. Niezbędne jest też określenie terminu realizacji i odpowiedzialnego pracownika. Przedsiębiorstwo musi stale dbać o podnoszenie świadczonych usług, powinno pracownikom zostawiać swobodę w realizacji powierzonych im zadań, organizować interdyscyplinarne zespoły problemowe. Konieczne jest także rozwijanie procesów umożliwiających realizację zadań i celów, a także ocenę ich rezultatów. Ważny jest rozwój i modernizacja firmy, stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju pracowników – szkolenia, system motywacyjny itp. Innym segmentem, na którym firma z branży budowlanej powinna się skupić, są kontakty w klientami – oferowanie coraz lepszych rozwiązań technologicznych, stały kontakt w celu monitorowania oceny usług i reagowanie na sugestie i potrzeby klientów.

Określenie procesów, wymagających szczególnego nadzorowania, wymaga ustalenia celów, czyli zapewnienia, że zostaną osiągnięte planowane zamierzenia w odniesieniu do jakości konkretnego procesu. Cele wyznacza się także dla funkcji i szczebli organizacji. Niezbędne jest także określenie sposobu metod pomiaru i monitorowania procesów i wykonywanej pracy. Kolejnym elementem jest określenie oczekiwań kierownictwa firmy dotyczących celów postawionych dla nadzorowania poszczególnych procesów.

Prawidłowe zarządzanie jakością nie może się obyć bez gromadzenia i analizy danych. Powinna być określona m.in. metodologia i częstotliwość ich zbierania. Firma, której zależy na osiągnięciu i utrzymaniu dobrej pozycji na rynku nie może zapominać o doskonaleniu działania, tak by spełniać wymagania zarówno pracowników, jak i klientów.

W firmach dbających o system zarządzania jakością na strukturę procesów składają się procesy główne (tworzące wartość dodaną), decydujące o sukcesie rynkowym, procesy wspomagające, niezbędne w działaniu procesów głównych oraz procesy systemowe – wynikające bezpośrednio z wymogów normy.

Właściwe sterowanie procesami gwarantuje sukces firmy, jej pracowników, klientów a także lokalnych władz.

(www.tuv-nord.pl)

Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa
tel.: +48 22 559 36 00, fax: +48 22 829 27 00, +48 22 559 36 99