Faktura z odwrotnym obciążeniem VAT

Co to jest odwrotne obciążenie VAT?

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia VATu ze sprzedawcy na nabywcę. W takim przypadku VAT w ogóle nie jest pokazywany na fakturze sprzedaży.

Kto wystawia fakturę z odwrotnym obciążeniem VAT?

Fakturę z odwrotnym obciążeniem, tak jak fakturę z VATem, wystawia sprzedawca, natomiast nabywca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od takiej faktury.

Jakich towarów i usług dotyczy odwrotne obciążenie VAT?

Pełna listę towarów i usług, które podlegają odwrotnemu obciążeniu VAT można znaleźć w załączniku nr 11 i 14 do Ustawy o VAT.

Są to między innymi:

– różnego rodzaju wyroby ze stali jak pręty, kształtowniki itp.,

– złoto, srebro, platyna, metale nieszlachetne nieobrobione lub w postaci półproduktu, a także inne metale, jak aluminium, ołów, cynk, cyna itp.,

– przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych jak laptopy, tablety, notebooki,

– telefony komórkowe i konsole do gier,

– biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie,

– różnego rodzaju odpady i surówce wtórne,

– usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

– roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszalnych, niemieszkalnych, dróg, autostrad, mostów, tuneli i innych,

– roboty związane z rozbiórką i burzeniem, przygotowaniem terenu pod budowę,

– i wiele innych robót budowlanych.

Jak rozliczyć VAT z faktury z odwrotnym obciążeniem?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, obowiązek rozliczenia VATu z faktury, na której jest zastosowana stawka OO, ma nabywca. Podatek VAT należny oblicza się wg stawki właściwej dla danego towaru czy usługi. Transakcję tę nabywca wykazuje w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Jak wygląda i jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem VAT?

Sprzedawca, wystawiający fakturę, nie nalicza podatku VAT. Podaje on cenę netto i stawkę VAT OO. Dodatkowo na fakturze powinien znaleźć się dopisek „odwrotne obciążenie”. Wystawienie takiego dokumentu możemy sobie ułatwić korzystając z programu Faktura Small Business lub Faktura Small Business HANDEL. Wystarczy wejść w Nową fakturę i uzupełnić wszystkie dane tak jak w zwykłej fakturze. Po wybraniu właściwych pozycji, dla towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu w kolumnie VAT wybieramy stawkę OO. Wówczas VAT nie będzie naliczony, a na fakturze zostanie dodany dopisek ‘Odwrotnie obciążenie VAT’. Na tej samej fakturze mogą być także pozycje z VATem 23, 8 i 5%. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programach firmy MEGA-TECH zajrzyj na stronę www.mega-tech.com.pl.

Ocena czytelników
[Głosów:1    Średnia:5/5]