Czym jest i co określa regulamin pracy?

Przez określenie regulamin pracy rozumiemy taki akt normatywny, którego zadaniem jest ustalenie wewnętrznego porządku i organizacji w zakładzie pracy. Może on określać zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika (może dotyczyć również pracodawcy). Taki regulamin jest jednym ze źródeł prawa pracy, którego należy przestrzegać pracując u danego pracodawcy. Ze względu na ludzką naturę i częstą tendencję do odbierania praw pracownika nie może być on jednak mniej korzystny niż przepisy, które zawarte są w Kodeksie pracy oraz innych aktach prawnych. Mogą być za to ustalane korzystniejsze prawa lub regulowane te aspekty, które nie są objęte żadnymi innymi regulacjami prawnymi.

Cel regulaminu pracy

Głównym celem takiego regulaminu pracy jest stworzenie szczegółowych oraz sprecyzowanych praw i obowiązków pracowników i pracodawcy. Odpowiadają one potrzebom danego zakładu pracy i dlatego kluczowe jest nadanie mu takiego charakteru, który będzie dostosowany do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Przestrzeganie zasad jest ważne (pixabay.com)

Przestrzeganie zasad jest ważne (pixabay.com)

Zakres obowiązywania

Regulamin pracy jest obowiązkowy – dotyczy to zakładów, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników oraz wtedy, gdy postanowienia nie zostały ujęte we właściwy i dostatecznie szczegółowy sposób w układzie zbiorowym. W przepisach prawnych w żaden sposób nie zostały wyszczególnione rodzaje działalności czy też formę zatrudnienia pracowników (stałe, czasowe, rodzaj umowy). Ze względu na brak takiego sprecyzowania zakłada się, że każdy pracodawca, który zatrudnia 20 lub więcej pracowników jest zobowiązany do tego, aby stworzyć regulamin pracy.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]