Często spotykany termin „ochrona danych osobowych” – co właściwie oznacza?

Przeglądając zasoby sieci Internet, niezależnie od ich specyfiki, często spotkać się możemy z terminem „ochrona danych osobowych”. Jest on stosowany w regulaminach, politykach prywatności oraz komunikatach publikowanych na witrynach zajmujących się sprzedażą towarów, świadczących usługi marketingowe, czy też prowadzących wszelkiego rodzaju ankiety wśród swoich użytkowników.

Prowadząc swoją działalność gospodarczą, administratorzy rzeczonych portali wchodzą w posiadanie danych umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika, jak również – określenie jego preferencji, pochodzenia, poglądów, czy stanu zdrowia. Wszystkie one wykorzystane mogą być do stworzenia spersonalizowanych materiałów reklamowych, jak również (w przypadku ich niewłaściwego zabezpieczenia), przechwycone przez oszustów i użyte do zaciągnięcia kredytu, podpisania niekorzystnej dla posiadacza informacji umowy, czy w końcu – założenia w jego imieniu firmy i obciążenia go kosztami jej prowadzenia.

Jak mówi nam ekspert z krakowskiej firmy DPO Audyt, zajmującej się tematyką ochrony danych osobowych, w tym właśnie kontekście termin ochrony danych osobowych pojawia się najczęściej, jako że określa on zbiór działań, metod postępowania i mechanizmów prewencyjnych, których zastosowanie ma zapewniać, iż powierzone administratorowi informacje poufne lub osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W ustawach oraz rozporządzeniach ochrona taka definiowana jest najczęściej jako przeciwdziałanie bezpodstawnemu przechwyceniu oraz wykorzystaniu informacji przez strony trzecie, niezwiązane z prowadzoną przez dany podmiot działalnością gospodarczą, jak również niebędące jego współpracownikami, podwykonawcami, czy partnerami.

Co ciekawe, ustawa o ochronie danych osobowych umożliwia także osobom, które je udostępniły ich modyfikację, poprawienie lub też całkowite usunięcie z rejestrów. Oznacza to, że użytkownik portalu, pracownik przedsiębiorstwa, czy też klient może w dowolnym momencie oraz bez podania przyczyny wprowadzić zmiany w udostępnionych danych osobowych. Najczęściej ma to miejsce po zmianie adresu zamieszkania, stanu cywilnego, czy podjęciu decyzji o podpisaniu umowy z innym dostawcą usług cyfrowych, za czym idzie, między innymi, zmiana numeru telefonu, faksu, czy adresu skrzynki e-mail. Jeżeli rzeczony podmiot uważa, że jego dane osobowe wykorzystywane są w sposób niezgodny z postanowieniami regulaminu i/lub polityki prywatności, może on w każdej chwili zażądać od administratora usunięcia takich informacji z bazy danych.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]