CSR na co dzień

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu była do niedawna w Polsce hasłem dość egzotycznym. Dziś CSR to już pojęcie nie tylko dobrze znane w rozumieniu teoretycznym, ale też w ujęciu praktycznym. Obecnie jest to nie tylko spontaniczna działalność charytatywna, ale stały element strategii rozwoju firmy, który daje wymierne korzyści.

Jak wygląda w Polsce CSR?

Działania w nurcie społecznej odpowiedzialności biznesu są najczęściej podejmowane przez duże korporacje. Powoli zaczynają się też budzić średnie i małe przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że obok działań typowo charytatywnych, firmy zaczynają podejmować coraz więcej akcji o charakterze proekologicznym oraz prorodzinnym. Coraz więcej organizacji zaczyna zajmować się także działaniami edukacyjnymi oraz projektami wspierającymi przedsiębiorczość we wczesnej fazie rozwoju.

Co zyskują firmy odpowiedzialne społecznie?

Podejmowanie działań CSR wywołuje przede wszystkim poprawę wizerunku firmy. Takie akcje dają też wiele bezpośrednich korzyści osobom, które się w nie angażują. Pomaganie innym umacnia nasze relacje i podnosi poczucie wartości. Angażując się w projekty edukacyjne wpływamy na rozwój społeczeństwa, które w przyszłości będzie także korzystać z produktów danej firmy, a być może stanie się jej pracownikami. Akcje CSR mogą też stać się nowym polem do nawiązywania  kontaktów z innymi firmami. Firmy, które działają zgodnie z CSR budzą też większe zaufanie zarówno wśród klientów, jak i kontrahentów.

Certyfikat CSR

Aby udowodnić zaangażowanie społeczne można wdrożyć specjalne systemy w firmie, których działanie jest potwierdzone certyfikatem. Mogą być to:

  • System Zarządzania Jakością wg ISO 9001
  • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
  • OHSAS 18001- norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy

Są to uniwersalne systemy, które można zastosować w każdej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat wybranej normy dobrze jest wziąć udział w szkoleniu ISO.

 Swego rodzaju przewodnikiem odpowiedzialności społecznej i środowiskowej jest norma ISO 26000. Jej głównym celem jest wspieranie wiarygodnej sprawozdawczości z odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Aby poznać szczegóły tej normy warto wybrać się na odpowiednie szkolenie ISO. http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]