Certyfikacja małych i średnich firm – czy to ma sens?

Zakładając firmę każdy właściciel powinien wykonać analizę konkurencji. Musi ona uwzględniać takie aspekty jak oferta produktowa, sposób dostawy a jeśli to firma usługowa, to sposób jej realizacji, zasoby ludzkie, w tym zespół sprzedażowy, działania promocyjne. Ciekawy elementem konkurencji, na który warto zwrócić uwagę, jest certyfikacja.

W wielu branżach certyfikaty z zakresu zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy a także jakości mogą stać się znaczącą przewagą konkurencyjną. Te obszary tematyczne należą do zintegrowanego systemu zarządzania. Menadżerowie firm i ich właściciele cenią go, gdyż usprawnia działanie i procesy w organizacjach.

Co kryje się pod nazwą „zintegrowane systemy zarządzania”?

Jak wspomniano powyżej w wielu branżach zasadne jest wdrożenie w firmie kilku norm. Aby ich zapisy ze sobą współgrały warto połączyć je w zintegrowany system zarządzania. Dzięki temu zasady postępowania i procedury wynikające z nich ujęte są w jedną spójną politykę. Jest to efektywniejsze niż wykorzystywanie kilku oddzielnych systemów. W zintegrowanym systemie zarządzania poszczególne elementy uzupełniają się i współdziałają. Często jego podstawą jest system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.

Kto jest partnerem firm we wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania?

W procesie certyfikacji występują trzy strony. Pierwsza to oczywiście firma, która certyfikat chce pozyskać. Powinna być ona przygotowana na ten fakt pod kątem organizacyjnym, proceduralnym ale i pod kątem zasobów ludzkich. Zarząd powinien wyznaczyć swego pełnomocnika ds. zarządzania jakością. Warto także zrobić wewnętrzną rekrutację na audytorów, którzy regularnie będą sprawdzali zgodność realnych działań z procedurami.

Drugą stroną jest firma doradcza, która wdraża procedury i dostosowuje procesy do wymogów normy. Jej konsultanci przygotowują firmy, swych klientów, do certyfikacji.

Trzecią stroną są firmy certyfikujące. Jeśli certyfikacja ma znaczenie dla partnerów biznesowych z zagranicy, to warto wybrać jednostkę rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Jedną z takich firm znajdziesz tu: https://www.bureauveritas.pl/. Należy sprawdzić, czy firma certyfikująca ma akredytację PCA. Potwierdza ona jej kompetencje w zakresie certyfikacji.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]