Wpisy autora: Patryk Zakrzewski

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który wydaje się pracownikom po ustaniu stosunku pracy (wygaśniecie umowy lub jej rozwiązaniu). Zawiera oni po... Kontynuuj czytanie

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, która opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy złożon... Kontynuuj czytanie

Funkcje podatków

Podatki pełnią rozmaite funkcje. Z jednej strony mają one charakter obiektywny, ale z drugiej zmieniają się one wraz z przeobrażeniami społe... Kontynuuj czytanie