Wpisy autora: Patryk Zakrzewski

Biurokracja

Biurokracja to scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem. Według innej definicji jest to ogół ludzi, kt... Kontynuuj czytanie

Model biznesowy

Przez pojęcie modelu biznesowego rozumiemy przyjętą przez dane przedsiębiorstwo długookresową metodę na powiększenie swojego kapitału oraz w... Kontynuuj czytanie

Prawo handlowe

Prawo handlowe jest jedną z gałęzi prawa prywatnego, która pochodzi od prawa cywilnego. Stało się tak na skutek potrzeby ustalenie odrębnych... Kontynuuj czytanie