temperatura

Dopuszczalne temperatury na stanowiskach pracy

Praca w nieodpowiednich warunkach może doprowadzić do dużych konsekwencji. W przypadku zbyt niskich temperatur może dojść do hipotermii, która może zakończyć si... Kontynuuj czytanie

prawa konsumenta

Prawa konsumenta w polskim prawie

W polskim prawie konsumentem uznawana jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, która niezwiązana jest z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Inn... Continue Reading

emerytka

System emerytalny w Polsce

Emerytury to świadczenia pieniężne, które służą jako zabezpieczenie bytu osób, które ze względu na zaawansowany wiek nie mają zdolności do wykonywania pracy zar... Continue Reading

2004-2008_ford_territory_tx_wagon_windows_mobile_01

Nowe trendy na rynku oklejania samochodów

Reklama w postaci oklejania pojazdów folią jest obecnie bez wątpienia jedną z najskuteczniejszych form marketingu dla małych i dużych przeds... Continue Reading