podróż służbowa 2

Podróż służbowa i dieta za wyjazd

Przez podróż służbową rozumiemy taki wyjazd, który odbywa się na polecenie pracodawcy i ma związek z wykonywaną przez daną osobę pracą poza miejscowością, gdzie... Kontynuuj czytanie

podatek 1

Obowiązki podatników

Mianem podatnika zgodnie z polskim prawem można określić osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę bez osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkoweg... Kontynuuj czytanie

biuro 5

Czym jest i co określa regulamin pracy?

Przez określenie regulamin pracy rozumiemy taki akt normatywny, którego zadaniem jest ustalenie wewnętrznego porządku i organizacji w zakładzie pracy. Może on o... Continue Reading

pieniadz 3

Pożyczka od pracodawcy z funduszu świadczeń socjalnych

W polskim prawie przewidziana została możliwość udzielenia pożyczki pracownikowi przez pracodawcę. Pieniądze w tym przypadku wypłacane są ze środków funduszu św... Continue Reading

car-accident-1660670_1280

Miałeś wypadek z czyjejś winy? Należy Ci się odszkodowanie!...

Zostałeś poszkodowany w wypadku? Staraj się o odszkodowanie! Świadczenie pokryje koszty leczenie i dużo, dużo więcej… Continue Reading