praca

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest jednym ze sposobów na nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Odbywa się poprzez złożeniu zgodnych oświadczeń woli. Oso... Kontynuuj czytanie

euro coins and notes

Podatki w Polsce

Podatki to świadczenia pieniężna, które są pobierane przez państwo, bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Są one jednak wykorzystywane ... Kontynuuj czytanie

sąd

Wymiar sprawiedliwości w Polsce

W Polsce wymiar sprawiedliwości jest sprawowany przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Na mocy Konst... Kontynuuj czytanie

finanse

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa

Przez kondycję finansową rozumie się pojęcie, którego zadaniem jest opis i ocena sytuacji osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. W przypadku ... Kontynuuj czytanie